Chcesz nauczyć się gry na wybranym instrumencie lub nauczyć się śpiewać. Chcesz poznać sposoby gry, sposoby wydobycia dźwięku, nauczyć się wszelkich działań potrzebnych w grze czy śpiewaniu (ruszanie palcami, zadęcie, smyczkowanie itp.). Chcesz umieć grać z nut, poznać instrument, jego historię, najpiękniejsze utwory stworzone na niego, postacie kompozytorów i wielkich wirtuozów. Wszystko to zdobędziesz na indywidualnych lekcjach nauki gry na instrumencie lub śpiewu.

Masz niewiele czasu, chcesz tylko spróbować, albo nie możesz czy nie chcesz zaangażować wiele siły energii i czasu. Nie jesteś zdecydowany na jakim
instrumencie chcesz grać, albo chcesz spróbować gry na kilku instrumentach. Nie umiesz grać, zapomniałeś jak się gra, nie jesteś pewien czy jesteś zadowolony ze swojej gry i dotychczasowej nauki albo chcesz wreszcie wyjść z nauką muzyki ze swego domu lub chcesz spotkać takich jak Ty. Kliknij tutaj to może być coś dla Ciebie. Społeczne ognisko muzyczne

 

Oprócz tego gdybyś jeszcze chciał widzieć co to są akordy i czym się różnią od chwytów, jak się je buduje i nazywa i co to są interwały. Jeśli chcesz umieć rozpoznawać interwały, wiedzieć czym są i jak je wykorzystać podczas strojenia, jeśli chcesz umieć zapisywać nutami słyszaną melodię, kształcić słuch. Chcesz zapoznać się z kulturą muzyczną, nauczyć się korzystać z jej ogromnych zasobów nie dostępnych ogółowi społeczeństwa (z powodu braku sensownej i skutecznej edukacji muzycznej w szkole), poznać historię, epoki, formy, kompozytorów, ich najsłynniejsze dzieła, zrozumieć ich muzykę i cieszyć się z jej przeżywania.

Masz czas na muzykę, możesz i chcesz zaangażować swój czas i energię. Jesteś zdecydowany, kochasz muzykę, koniecznie chcesz grać, śpiewać, występować.  Chcesz muzyką zająć się poważnie chociaż niezobowiązująco, chcesz tak dużo jak tylko na początku nauki jest to możliwe.  Jeśli chcesz aby spotykanie takich jak Ty trwało dłużej.  Kliknij tutaj to może być coś dla Ciebie Szkoła muzyczna I stopnia

 

Jeśli chcesz grać lub śpiewać w sposób wirtuozowski, pragniesz rozwinąć na wyższym poziomie swoje umiejętności gry i zdobyć głęboką wiedzę o instrumencie na którym grasz. Jeśli masz predyspozycje do śpiewania (sprawdzimy) i dojrzałość organizmu i pragniesz profesjonalnie kształcić swoje zdolności w tym zakresie lub chcesz po prostu bardzo dobrze śpiewać. Chcesz zdobyć pełną wiedzę o muzyce jej historii i jej postaciach, jeśli chcesz rozumieć muzykę, umieć analizować jej formy, strukturę, poznać epoki i jeśli chcesz wykształcić swój słuch i umiejętności z tym związane.

Jeśli wiesz co to jest szkoła muzyczna II stopnia, uczyłeś się w szkole muzycznej I lub II stopnia lub w ognisku muzycznym albo gdziekolwiek indziej i umiesz dobrze grać. Chcesz iść na studia związane z muzyką  albo NIE MOŻESZ ŻYĆ BEZ MUZYKI. Kliknij tutaj to może być coś dla Ciebie Szkoła muzyczna II stopnia

 

Cennik

Jeśli nie masz swojego instrumentu pomożemy w zakupie, a jeśli to możliwe (posiadamy lub wiemy kto posiada) wypożyczymy instrument

Wypożyczenie instrumentu

  miesiąc
Skrzypce 40 zł
Flet 40 zł
Gitara 40 zł

Społeczne Ognisko Muzyczne, Studio Muzyczne dla Dorosłych

Indywidualne lekcje gry na wybranym instrumencie muzycznym gdzie zdobywa się umiejętności gry lub śpiewu z niezbędną i podstawową wiedzą z dziedziny muzyki. Zajęcia odbywają się z reguły 2 razy w tygodniu po 30 minut, oczywiście możliwe są też zajęcia w innym wymiarze np.1×45 min, 2×45 min, 1×60 min, ale ich wybór uwarunkowany jest potrzebami i możliwościami ucznia.

Opłata czesnego w ognisku muzycznym

  rok semestr miesiąc

Nauka gry na instrumencie

Za 30 min. 1 raz w tygodniu

2200 zł 1100 zł 220 zł

Za 60 min. 1 lub 2 razy w tygodniu

3800 zł 1900 zł 380 zł

Za 45 min. 1 raz w tygodniu

3100 zł 1550 zł 310 zł

Za 90 min. 1 lub 2 razy w tygodniu

5000 zł 2500 zł 500 zł

Nauka śpiewu

Za 60 min. 1 lub 2 razy w tygodniu

3800 zł 1900 zł 380 zł

Za 45 min. 1 raz w tygodniu

3100 zł 1550 zł 310 zł

Za 90 min. 1 lub 2 razy w tygodniu

5000 zł 2500 zł 500 zł
Wpisowe: 100 zł (jednorazowo)
Społeczne ognisko muzyczne

Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia

Nauka trwa 6 lat w dziale dziecięcym i 4 lata w dziale młodzieżowym (wiek ucznia od 12 lat)

 

Standardowo I – III rok nauki 2 razy po 30 minut w tygodniu odbywają się lekcje gry na wybranym instrumencie muzycznym gdzie zdobywa się umiejętności gry lub śpiewu (przedmiot główny) i 60 minut w tygodniu zajęcia ogólnomuzyczne – rytminka ). Od IV do VI roku nauki (dział dziecięcy) oraz od I roku nauki w dziale młodzieżowym 2 razy po 45 minut w tygodniu lekcje gry na instrumencie, teoria  120 min w tygodniu w tym kształcenie słuchu (słuchanie, śpiewanie, rozpoznawanie, budowa interwałów, gam i wielodźwięków – solfeż), audycje muzyczne ( elementy wiedzy o z zakresu historii muzyki, form muzyki, słuchanie i rozpoznawanie głównych dzieł i epok muzycznych-kultura muzyczna

 

W trakcie nauki przez 2 lata uczniowie uczęszczają na indywidualne lekcje fortepianu dodatkowego (30 minut w tygodniu). Jeśli chcą i jest to możliwe uczniowie mogą uczęszczać na te zajęcia dłużej niż wymagany okres 2 lat. Uczniowie klas instrumentów, które tego wymagają (smyczkowe, dęte i śpiewu) odbywają lekcje instrumentu z akompaniatorem. Istnieje możliwość odbywania zajęć z przedmiotu głównego w większym zakresie niż podany standardowy, oraz rozszerzenie zajęć ogólnomuzycznych poprzez udział w zajęciach innych grup lub zorganizowanie dodatkowych zajęć grupowych i indywidualnych.

Opłata czesnego w szkole muzycznej I stopnia

  rok miesiąc

Dział dziecięcy

I, II, III rok nauczania

5000 zł 500 zł

IV, V, VI rok nauczania

5500 zł 550 zł

Dział młodzieżowy

I – IV rok nauczania

5500 zł 550 zł
Wpisowe: 100 zł (jednorazowo)
Szkoła muzyczna I stopnia

Prywatna Szkoła Muzyczna II stopnia

Nauka trwa 6 lat</p style=”font-size: 16px;”>

Następnym stopniem kształcenia zawodowego muzyka jest szkoła muzyczna II stopnia, która intensyfikuje zdobywanie wiedzy z zakresu teorii muzyki poprzez realizację większej ilości przedmiotów ogólnomuzycznych takich jak: kształcenie słuchu (słuchanie, śpiewanie, rozpoznawanie, interwałów, gam i wielodźwięków – solfeż), zasady muzyki (budowa interwałów, gam i wielodźwięków, zasady notacji muzycznej), literatura muzyki (zapoznanie się, słuchanie i wiedza na temat głównych dzieł muzycznych, epok muzycznych oraz kompozytorów i ich rozpoznawanie – kultura muzyczna), historia muzyki (wiedza o epokach i kompozytorach), harmonia – nauka o akordach ( o współbrzmieniu) zasady i prawa rządzące ta dziedziną muzyki i jej znaczenie, formy muzyczne (budowa i analiza utworów muzycznych i struktur je tworzących)

  • w klasach I – VI 2 razy po 45 minut w tygodniu lekcje gry na instrumencie lub śpiew (przedmiot główny)

  • w klasach I –VI kształcenie słuchu

  • w klasach I –II zasady muzyki

  • w klasach I –III literatura muzyczna

  • w klasach IV –VI historia z literaturą muzyczną

  • w klasach III– V harmonia

  • w klasach V –VI formy muzyczne

W trakcie nauki uczniowie klas instrumentów, które tego wymagają(smyczkowe, dęte i śpiew) odbywają lekcje instrumentu lub śpiewu z akompaniatorem, przez 2 lata uczniowie uczęszczają na indywidualne lekcje fortepianu dodatkowego (30 minut w tygodniu). Jeśli tego chcą i jest to możliwe uczniowie mogą uczęszczać na te zajęcia dłużej niż wymagany okres 2 lat. Istnieje możliwość odbywania zajęć z przedmiotu głównego w większym zakresie niż podany standardowy, oraz rozszerzenie zajęć ogólnomuzycznych poprzez udział w zajęciach innych grup lub zorganizowanie dodatkowych zajęć grupowych i indywidualnych.

Opłata czesnego w szkole muzycznej II stopnia

  rok miesiąc
I – VI rok nauczania 6000 zł 600 zł
Wpisowe: 100 zł (jednorazowo)
Szkoła muzyczna II stopnia

 

Wpłat można dokonywać również na rachunek szkoły:

Ośrodek Edukacji Muzycznej s.c.
Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 3
01-015 Warszawa
mBank 97 1140 2004 0000 3802 3977 9994

 

Prywatna Szkoła Muzyczna I i II stopnia i Ognisko Muzyczne im. M. Karłowicza finansowane są wyłącznie z opłat za naukę, nie otrzymują żadnych dotacji ani ulg.
Opłaty nie dotyczą poszczególnych lekcji, lecz stanowią całościowy koszt za naukę, bez względu na ilość lekcji wynikającą z układu roku szkolnego (ferie, święta i inne dni wolne od nauki).
Raty miesięczne stanowią 1/10 sumy za rok szkolny. Nie pobieramy opłat za miesiące wakacyjne (lipiec i sierpień).