Co nas wyróżnia

– wieloletnia tradycja i doświadczenie, blisko 60 lat istnienia ogniska

– ponad 30 lat pracy w zawodzie nauczyciela muzyki

– lokal na wyłączność ułatwia dostosowanie terminów

– elastyczność, elastyczność, elastyczność

– możliwość zmiany nauczyciela i instrumentu w trakcie nauki

– zniżki rodzinne i na naukę na 2-gim instrumencie

– regulamin mobilizujący do wysokiej frekwencji

– egzaminy, konkursy, koncerty,

 

Jeśli nie masz instrumentu wypożyczymy, pomożemy kupić lub wypożyczyć jeśli nie mamy swoich (a trochę mamy).

 

– dopasujesz poziom wymagań

– dopasujesz termin zajęć

– dopasujesz wymiar zajęć

– dopasujesz nauczyciela

– dopasujesz formę nauki

– ilość i rodzaj zajęć

– nie trzymamy ucznia za wszelką cenę, wbrew jego interesowi i woli

– łatwy próg wyjścia – miesięczne wypowiedzenie

 

Co nas wyróżnia i dlaczego właśnie my:

We wszystkich instytucjach, w których naucza się gry na instrumentach muzycznych lub śpiewu, piosenki itp. jeśli tylko zajęcia mają formę lekcji indywidualnych i prowadzone są przez osoby, które same potrafią grać lub śpiewać to macie gwarancje (jeśli tylko uczeń będzie wykonywał polecenia nauczyciela, w tym także ćwiczył w domu), że ten uczeń nauczy się grać lub śpiewać oraz pozna nuty (które są ważne i potrzebne, przydają się oraz wzbogacają nasz arsenał wiedzy i umiejętności, są wreszcie międzynarodowym językiem, a nauka ich nie boli i jest łatwa).

 

Formy nauki gry na instrumentach muzycznych, które prowadzimy stanowią 95% form edukacji muzycznej w Europie zachodniej. Ideą takiego działania jest jak najszerszy dostęp do nauki muzyki. W Polsce ten procent jest znacznie niższy (może 5%). Państwowe szkolnictwo muzyczne stanowi w Polsce główny nurt edukacji muzycznej czego skutkiem jest fakt najniższego odsetka umuzykalnienia w Europie, gdyż wymaga od każdego ucznia całkowitego poświęcenia się muzyce od początku nauki.

Obalając mit o powszechnej „głuchocie” należy stwierdzić, że 99% populacji może uprawiać muzykę zajmować się muzyką ucząc się gry na instrumencie czy śpiewu. Elastycznie dostosowujemy się do potrzeb ucznia nie zmuszając każdego do profesjonalnego podejścia, nie rezygnując przy tym z nauki profesjonalnego warsztatu. Jednym słowem uczą u nas tacy sami i często ci sami nauczyciele jak w szkołach państwowych, uczą tego samego, ale w tempie dostosowanym do możliwości ucznia. Uczniowie przejawiający większą łatwość gry, większe zaangażowanie i poświęcenie itp. są informowani i ewentualnie, jeśli tego sobie życzą, przygotowywani do zdawania egzaminów do szkół państwowych każdego stopnia, chętnie doradzamy. Uczniowie szkoły II stopnia mogą spokojnie kontynuować naukę bez specjalnej presji, ale mogą też „skonstruować” taką formę nauki, która da im największą szansę na odniesienie sukcesu (egzaminy na studia, konkursy itp.) poprzez możliwość ograniczenia ilości zajęć z teorii lub zorganizowanie pracy z konkretnym nauczycielem także spoza grona pedagogicznego OEM, o ile tylko będzie to możliwe.

Nie reklamujemy się obietnicami eksperymentów i cudownych metod bo wszystko zależy od osobowości nauczyciela zgranej z charakterem ucznia. Nasza elastyczność umożliwia zmiany nauczyciela jak i instrumentu, na którym uczy się uczeń, ale nikt nie zwolni ucznia z potrzeby solidnego, systematycznego ćwiczenia ćwiczeń gam pasaży i gry na instrumencie, a kto obiecuje inaczej nie mówi prawdy. Nie ma takiej zabawy, która się nie znudzi przez lata, a latami uczymy się muzyki, potrzebne jest i samozaparcie i odrobina przymusu dyscypliną zwaną, bo trzeba na lekcję pójść w listopadzie i gdy deszcz pada… 🙂

 

Nie stresujemy uczniów na zajęciach z teorii bo jako szkoła niepubliczna, która nie musi realizować programu szkoły państwowej realizujemy program o zmniejszonej liczbie godzin zajęć i zakresie materiału do opanowania w myśl zasady mniej ale lepiej. Wychodzimy z założenia, że my dostarczamy i umożliwiamy zdobycie informacji, wiedzy i umiejętności, a uczeń decyduje swoją postawą i zaangażowaniem na ile z tego skorzysta. W rezultacie zadowoleni są ci, dla których muzyka jest „number one” jak i ci, którzy pragną się z nią lekko przyjaźnić, oraz dorośli przypominający sobie swoje muzyczne dzieciństwo i młodość jak i dorośli, którzy wreszcie mogą realizować swoje stare marzenia.

 

Szkoły przez nas prowadzone, są wpisane do rejestru Ministra Kultury, ale nie są szkołami publicznymi. Nie korzystamy więc z dotacji, ale w zamian możemy swobodnie kształtować naszą wizję nauki muzyki. Przede wszystkim w oparciu o własne doświadczenia doszliśmy do wniosku, że jest zbyt wiele teorii i choć może być przydatna to większość uczniów z niej nie korzysta w pełni, dlatego lepiej jest skoncentrować się na głównych aspektach oszczędzając czas potrzebny na doskonalenie gry przez instrumentalistów, umożliwiając jednocześnie poszerzanie wiedzy teoretycznej zainteresowanym.

Programy nauki gry na instrumencie również mogą być elastyczne, gdyż nie wierzymy w standaryzację oceniania w dziedzinie muzyki, a więc nie tyle się liczą zaświadczenia i dokumenty, co realne umiejętności, o których uczeń jest rzeczowo informowany, a jego postępy monitorowane podczas egzaminów przeprowadzanych w życzliwej atmosferze.

 

Co prawda dyplom naszej szkoły nie kończy się egzaminem państwowym, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że ukończenie szkoły I jak i II stopnia (również państwowej) w chwili obecnej nie daje realnych uprawnień i do niczego nie uprawnia.

Do państwowej szkoły I st. należy zdać test przydatności i ewentualnie praktyczny jeśli się umie coś grać, do szkoły II st. trzeba zdać egzamin praktyczny z gry na instrumencie i test z teorii ( w niektórych szkołach trudniejszy niż do Akademii Muzycznej sic.) i wreszcie do wyższej szkoły muzycznej należy zdać egzamin z praktycznej umiejętności gry na instrumencie oraz z wiedzy teoretycznej w umiarkowanym zakresie na wydział instrumentalny i bardzo wysokim na wydziały „teorii” (kompozycja, reżyseria dźwięku itp.). Oczywiście każda uczelnia ma swoje wymagania.

 

Wykonywać zawód muzyka może każdy kto umie wykonywać muzykę, nie potrzebne są żadne zaświadczenia, ale żeby być nauczycielem w publicznej szkole muzycznej należy ukończyć wyższą szkołę muzyczną. Jednak nie blokujemy możliwości „zaistnienia” w systemie państwowego szkolnictwa artystycznego. Po pierwsze jeśli uczeń tego chce i odpowiednio pracuje może zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności aby zdawać do każdego rodzaju szkoły oraz zdać egzamin eksternistyczny przed państwową komisją i uzyskać w ten sposób dyplom państwowej szkoły muzycznej II stopnia.

 

Dokumenty wszelakiego rodzaju mówiące o kwalifikacjach nauczycieli posiadają wartość drugorzędną i mają sens w momencie zatrudniania młodego absolwenta. Przesłuchania i egzaminy pozwalają nam obiektywnie ocenić te kwalifikacje, a elastyczność programowa pozwala w pełni wykorzystać charakterystyczne, nierzadko unikatowe umiejętności nauczyciela.

 

Prowadzimy również ognisko muzyczne – są to tylko indywidualne lekcje nauki gry na instrumencie lub śpiewu; raz w tygodniu 30 minut (minimalna opcja czasowa i finansowa, dobra na początek, na próbę, dla małych dzieci); raz w tygodniu 45 min (dla tych co częściej nie mogą, ale już grają i wytrzymają długość lekcji, starsze dzieci). Dwa razy 30 minut w tygodniu to norma dla dzieci 1-3 rok nauki w szkołach państwowych, racjonalna i najbardziej skuteczna, 2 razy 45 min w tygodniu to norma dla zaawansowanych, świadomych, a jaki ktoś się uprze to może być raz 60 , raz 90 lub 2 razy 60 min w tygodniu – pomożemy, dobierzemy żeby było jak najkorzystniej.

 

Rodzeństwo, rodziny, bo i tak się u nas dość często zdarza, mają małą zniżkę. Można uczyć się na drugim instrumencie, też jest mała zniżka, dodatkowo można sobie dobrać grupową lekcję teorii (kształcenie słuchu czyli solfeż i zasady muzyki, historia muzyki – poznawanie ważnych i sławnych utworów muzycznych czyli literatura lub audycje muzyczne). Można dopasować zajęcia do swojego grafiku zajęć (w miarę naszych możliwości, gdyż mamy lokal na wyłączność oraz 2 dodatkowe punkty nauczania w Warszawie, co umożliwia prowadzenie zajęć w każdy dzień tygodnia.

 

Szkoły muzyczne, które prowadzimy realizują podobnie zajęcia jak w muzycznych szkołach państwowych, to znaczy oprócz lekcji indywidualnych z instrumentu lub śpiewu oraz fortepianu obowiązkowego, są obowiązkowe grupowe zajęcia z teorii, ale w wymiarze dużo mniejszym oraz w formie mniej wymagającej, o zmniejszonym zasobie materiału, doprowadzający do skutecznego zdobycia podstawowych i rzeczywiście niezbędnych umiejętności oraz wiedzy, czego skutkiem jest miła i bezstresowa atmosfera tych zajęć, a które to zajęcia w szkołach państwowych stają się niejednokrotnie przyczyną rezygnacji uczniów z kontynuacji dalszej nauki muzyki.

Uczniowie grają obligatoryjne egzaminy, na które zapraszani są także uczniowie ogniska muzycznego, studium dla dorosłych czy studium podyplomowego i często z tego korzystają, a my widzimy rozwój ucznia, możemy pomóc, zasugerować zmiany, zmotywować i oraz ocenić pracę nauczyciela.

 

Mamy prawo sądzić, że atmosfera pracy i nauki jest u nas dobra, wydaje się że tak gdyż zarówno uczniowie jak i nauczyciele są zadowoleni. Społeczne Ognisko Muzyczne działa od 1959 roku, a w tym miejscu od 1966 roku, a szkoła od 1994 roku. Setki uczniów, absolwentów i nauczycieli miało kontakt z naszą instytucją i to jest odpowiedź na początkowe pytanie i dlatego właśnie my.