NAUKA MUZYKI - sposoby nauki


szkoła muzyczna - nauka muzyki - klucz wiolinowy

Proponujemy Państwu naukę muzyki w następujących trybach pracy:

społeczne ognisko muzyczne
studio muzyczne dla dorosłych
szkoła muzyczna I stopnia
szkoła muzyczna II stopnia
szkoła muzyczna - nauka muzyki - gitara szkoła muzyczna - nauka muzyki - klucz wiolinowy

Warunki nauki


W szkole państwowej gdzie priorytetem jest gospodarowanie publicznymi środkami, rygorystyczne wymaganie od uczniów określonych postępów w jednostce czasu może mieć pewne uzasadnienie. W naszej szkole można je na tyle zmarginalizować, aby móc uwzględnić różnorakie stany, sytuacje i rozwój ucznia. W praktyce sprowadza się to do tego, że uczeń nie osiągając wymaganych programem rezultatów jest relegowany ze szkoły państwowej, w naszej zaś może do skutku uzupełniać swoją wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu, gdyż aby skończyć szkołę musi osiągnąć odpowiedni poziom. Jeśli zaś marzy o dalszej karierze musi mieć umiejętności większe niż jego konkurenci. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem lub egzaminem – uczeń ma prawo wielokrotnego przystępowania do zaliczenia lub egzaminu w ciągu całego okresu pobytu w szkole (uczeń nie powtarza klasy, może jedynie powtarzać konkretne zajęcia). Chcąc uzyskać świadectwo (ognisko) lub dyplom ukończenia szkoły muzycznej, uczeń musi mieć zdane wszystkie egzaminy i zaliczone wszystkie przedmioty. Uczniowie szkół muzycznych OEM posiadają indeks dokumentujący postępy w nauce, zaliczone przedmioty i zdane egzaminy. Czasami też indeks upoważnia do uzyskania rabatu w zaprzyjaźnionym sklepie muzycznym.

Warunkiem przyjęcia do SOM i PSM I st. jest pozytywny wynik badania predyspozycji muzycznych

Warunkiem przyjęcia do PSM II st. jest zdanie egzaminu praktycznego z instrumentu i pozytywny wynik badania predyspozycji muzycznych.

Dla absolwentów Społecznego Ogniska Muzycznego i Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia chcących kontynuować naukę w indywidualnie dobranym toku nauczania przeznaczone jest Studium Podyplomowe
szkoła muzyczna - nauka muzyki - szlaczek z kluczy basowych 
Ośrodek Edukacji Muzycznej s.c 01-015 Warszawa, ul. Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3; tel: 022 838 38 53, 0 604 788 128
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to) »»»