Historia

1959

Społeczne Ognisko Muzyczne im. M. Karłowicza powstało 15 lutego 1959 roku z siedzibą przy ulicy Kawczej 33 w Warszawie i prowadzone było początkowo przez Stowarzyszenie Miłośników Gry na Akordeonie, a następnie przez Stowarzyszenie Akordeonistów Polskich. Od 1 września 1966 roku mieści się w siedzibie przy ulicy Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3 (dawniej ul. Wronia 67).

1990

W burzliwym okresie przemian w Polsce prowadzenie Społecznego Ogniska Muzycznego przejął ówczesny jego dyrektor Jerzy Kwiecień, który kierował Ogniskiem oraz założoną przez siebie w 1996 roku Prywatną Szkołą Muzyczną I i II stopnia do 2007 roku. Wielu muzyków rozpoczynało tutaj swoją edukację artystyczną. Setki uczniów uczęszczało na zajęcia. Pracowało wielu wybitnych pedagogów (ponad 400 nauczycieli i ponad 500 absolwentów)

1995

Ośrodek Edukacji Muzycznej powstał w 1995 roku. Został założony przez gitarzystów: Ireneusza Strachockiego, Janusza Raczyńskiego i Zygmunta Cegiełkę z zamiarem powołania instytucji edukacji artystycznej wyspecjalizowanej w nauce gry na gitarze. Po wielu próbach i zmianach Ośrodek Edukacji Muzycznej rozszerzył swoją ofertę o naukę gry na innych instrumentach, stając się tym samym typowym ogniskiem muzycznym.

1997

Od 1997 roku Ośrodek Edukacji Muzycznej prowadzony jest przez Agatę Witkowską-Cegiełka – nauczyciela gry na flecie i Zygmunta Cegiełkę – nauczyciela gry na gitarze.

1998

W 1998 roku Ośrodek Edukacji Muzycznej powołał do życia Szkołę Muzyczną I i II Stopnia. Do największych osiągnięć należy zaliczyć uzyskanie „Stypendium Ministra Kultury za osiągniecia artystyczne w 2005 roku” przez ucznia Szkoły Muzycznej II stopnia Ośrodka Edukacji Muzycznej w klasie klarnetu pani Małgorzaty Czachowskiej, a obecnie absolwenta tej szkoły i studenta Akademii Muzycznej we Wrocławiu Adama Eljasińskiego, oraz jego występ w Filharmonii Narodowej w Warszawie 21 października 2004 roku na koncercie „Laureaci konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych” jako jedynego przedstawiciela szkoły niepaństwowej, jak również jego sukcesy na wielu konkursach krajowych i międzynarodowych.

2007

Od września 2007 roku prowadzenie ogniska i szkoły przejął Ośrodek Edukacji Muzycznej w Warszawie, istniejący od 1995 roku. Skutkiem tego przejęcia jest połączenie dotychczas prowadzonych przez Ośrodek Edukacji Muzycznej ogniska i szkół muzycznych I i II stopnia ze Społecznym Ogniskiem Muzycznym i Prywatną Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. M. Karłowicza. Chyląc głowę przed długoletnią tradycją i dorobkiem Społecznego Ogniska Muzycznego, ogniska muzyczne jak i szkoły pozostały przy dotychczasowej nazwie, przyswajając jednocześnie dorobek, nowoczesność i elastyczność wypracowaną w Ośrodku Edukacji Muzycznej. Połączenie Społecznego Ogniska Muzycznego, Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. M. Karłowicza i Ośrodka Edukacji Muzycznej nie było przypadkiem. Prowadzący Ośrodek Edukacji Muzycznej, Agata Witkowska-Cegiełka (w latach 1981 – 1989) i Zygmunt Cegiełka (w latach 1984 – 1989) pracowali w Społecznym Ogniskiem Muzycznym, gdzie stawiali swoje pierwsze kroki w karierze pedagogicznej. Tak więc Jerzy Kwiecień przekazał prowadzenie osobom z którymi wcześniej współpracował. Nie bez znaczenia były także ukończone studia menedżerskie Agaty Witkowskiej-Cegiełka i Zygmunta Cegiełki, i ich wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej w ogniskach i szkołach muzycznych, oraz doświadczenie zdobyte w prowadzeniu Ośrodka Edukacji Muzycznej.