Szkoła muzyczna II stopnia

Szkoła muzyczna II stopnia jest następnym – po szkole muzycznej I stopnia – etapem kształcenia zawodowego muzyka, który intensyfikuje zdobywanie wiedzy z zakresu teorii muzyki poprzez realizację większej ilości przedmiotów ogólnomuzycznych takich jak: kształcenie słuchu, historia i literatura muzyki, formy muzyczne i harmonia. Towarzyszy temu również znacznie wyższy poziom umiejętności i wymagań w grze na instrumencie.

Prywatna Szkoła Muzyczna II stopnia przeznaczona jest dla uczniów których umiejętności w grze na instrumencie pozwalają na naukę na poziomie szkoły II stopnia na danym instrumencie. Oferta szkoły skierowana jest w szczególności do tych uczniów, którzy mając już pewne doświadczenia oczekują elastycznego programu szkoły
umożliwiającego koncentrację na wybranym, najważniejszym dla ucznia aspekcie nauki muzyki oraz do tych, którzy nie dostali się do państwowej szkoły muzycznej.
Ograniczony czasowo zakres zajęć z teorii pozwala na poświęcenie większej ilości czasu na grę na instrumencie, przy czym zawsze istnieje możliwość zwiększenia wymiaru zajęć tak z instrumentu jak i z teorii muzyki jeśli jest to uwarunkowane np. wymaganiami stawianymi kandydatom na studia.

Standardowo zajęcia w Prywatnej Szkole Muzycznej II st. im M. Karłowicza obejmują:

  • w klasach I – VI 2 razy po 45 minut w tygodniu lekcje gry na instrumencie,
  • w klasach I –III zajęcia ogólnomuzyczne w wymiarze 2 godzin (zegarowych),
  • w klasach IV –VI zajęcia ogólnomuzyczne w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

W trakcie nauki uczniowie klas instrumentów, które tego wymagają, odbywają lekcje instrumentu z akompaniatorem, przez 2 lata uczniowie uczęszczają na indywidualne
lekcje fortepianu dodatkowego (30 minut w tygodniu). Uczniowie zdają egzaminy z instrumentu głównego na koniec semestru i roku szkolnego, a z fortepianu dodatkowego na koniec roku szkolnego. Z przedmiotów ogólnomuzycznych obowiązują zaliczenia.

Dla absolwentów Społecznego Ogniska Muzycznego i Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia chcących kontynuować naukę w indywidualnie dobranym toku nauczania przeznaczone jest Studium Podyplomowe

 

Zobacz jakie inne sposoby nauki muzyki oferuje nasza Szkoła Muzyczna

 

Przejdź do cennika