Szkoła muzyczna I stopnia

Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia przeznaczona jest w szczególności dla uczniów, którzy chcą rozpocząć swą przygodę z muzyką, którzy mogą i chcą poświęcić więcej czasu i zaangażowania na naukę niż w ognisku. Jest to odpowiednia forma, gdy uczniowie lub ich rodzice przywiązują dużą wagę do wykształcenia muzycznego jako elementu kanonu edukacji lub gdy posiadają szczególne zamiłowanie do muzyki, albo też gdy uczeń wykazuje nieprzeciętną chęć, uzdolnienia lub umiejętności.

Kanon nauki w szkole I stopnia obejmuje lekcje gry na instrumencie (oczywiście również w formie lekcji indywidualnych) z dodatkowymi autonomicznymi zajęciami z teorii muzyki takimi jak m.in.: rytmikę, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, realizując podstawowy poziom sztuki muzycznej i stąd przy nazwie szkół pojawiać się będzie zwrot I stopnia.

Standardowo w klasach I – III 2 razy po 30 minut w tygodniu odbywają się lekcje gry na instrumencie i 60 minut w tygodniu zajęcia ogólnomuzyczne. W klasach IV – VI 2 razy po 45 minut w tygodniu lekcje gry na instrumencie i 120 minut w tygodniu zajęcia ogólnomuzyczne. W trakcie nauki przez 2 lata uczniowie uczęszczają na indywidualne lekcje fortepianu dodatkowego (30 minut w tygodniu). Uczniowie klas instrumentów, które tego wymagają odbywają lekcje instrumentu z akompaniatorem. Uczniowie zdają egzaminy z instrumentu głównego na koniec semestru i roku szkolnego, a z fortepianu dodatkowego na koniec roku szkolnego. Z przedmiotów ogólnomuzycznych obowiązują zaliczenia.

Po zrealizowaniu programu szkoły muzycznej I stopnia uczeń powinien posiadać wiedzę o muzyce i grać na instrumencie w stopniu podstawowym . W przepisach
dotyczących edukacji artystycznej traktowana jest taka szkoła jako pierwszy stopień kształcenia w zawodzie muzyka, ale nawet ukończenie szkoły publicznej nie daje
żadnych uprawnień. O przyjęciu do publicznej szkoły muzycznej II stopnia nie decyduje świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia, a konkursowy egzamin wstępny, na którym kandydat prezentuje swoje umiejętności gry oraz predyspozycje słuchowe.

Dla absolwentów Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia chcących kontynuować naukę  przeznaczona jest Prywatna Szkoła Muzyczna II stopnia.

 

Zobacz jakie inne sposoby nauki muzyki oferuje nasza Szkoła Muzyczna

Przejdź do cennika